www.cka.pl Forum matura Forum studia Forum o wszystkim
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Profil  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj   Rejestracja
Autor Wiadomość
posiadam gotowe prezentacje maturalne
Ma-tu-ra
PostWysłany: Sro Mar 18, 2009 12:36  Odpowiedz z cytatemDołączył: 23 Gru 2008
Posty: 14

Prezentacja dla Ciebie!

- bibliografia (literatura podmiotu i przedmiotu)
- plan ramowy
- tekst wystąpienia

Zapraszam
maturra@wp.pl
gg 6146039Niektóre z tematów, które mam już gotowe:
1. Motyw bezdomności, emigracyjnego wygnania i utraconej ojczyzny.
2. Różne ujęcia motywu bezdomności w utworach literackich.
3. Motywy biblijne jako temat literatury i innych dziedzin sztuki.
4. Biografia jako klucz do odczytania twórczości Juliusza Słowackiego.
5. Przedstaw bohatera romantycznego i jego wcielenia w wybranych utworach.
6. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.
7. Literackie portrety polskiego inteligenta. Dokonaj charakterystyki wybranych postaci z różnych epok.
8. Losy więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach.
9. Omów różne obrazy piekła w literaturze, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
10. Różne sposoby wykorzystania motywu powstań narodowych w literaturze pozytywizmu.
11. Wizerunek rycerza na przestrzeni wieków.
12. Motyw uczty i biesiady w literaturze polskiej różnych epok. Omów materiał literacki z dwu – trzech epok.
13. Motyw zbrodni i zbrodniarza. Omów sposoby jego przedstawienia oraz funkcje w wybranych utworach literackich.
14. Zwierzęta i ich różne funkcje w utworach literackich.
15. Motyw przyjaźni w literaturze różnych epok.
16. Przedstaw wizerunek szatana funkcjonujący w literaturze od średniowiecza do współczesności.
17. Przedstaw, odwołując się do tekstów z różnych epok, literackie ujęcia motywu pojedynku.
18. Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów polskich i obcych.
19. Przedstaw motyw cierpienia i śmierci w literaturze, malarstwie i filmie.
20. Motyw wody w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne sposoby jego ujęcia na wybranych przykładach.
21. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literackich.
22. Portrety dziecięce w literaturze i malarstwie. Omów sposoby ich obrazowania na wybranych przykładach.
23. Motyw przemijania w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
24. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów romantyzmu i współczesności.
25. Obraz Boga w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
26. Od kury domowej do kobiety demonicznej – literackie kreacje kobiet.
27. Obraz zaświatów w literaturze i sztuce.
28. Obłąkani i szaleni – przedstaw różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
29. Drzewo w literaturze – przedstaw funkcje tego motywu na wybranych przykładach z różnych epok.
30. Miłość romantyczna jako uczucie budujące i niszczące. Omów na podstawie wybranych dzieł polskich i światowych.
31. Literackie i filmowe wizje przyszłości.
32. Człowiek świadomy ulotności i przemijania. Przedstaw te zjawiska na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.
33. Literackie portrety ojców i synów. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie tego motywu.
34. Przedstaw rolę miłości w życiu człowieka na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
35. Różne oblicza miłości (miłość kochanków, miłość rodzicielska, do ojczyzny, Boga). Omów rolę uczucia w życiu człowieka, odwołując się do różnych tekstów literackich.
36. Bohater - samobójca w literaturze. Ukaż różne przyczyny i rodzaje samobójstw.
37. „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest” (Biblia). Omów, które z literackich kreacji, zgodne są z oczekiwaniami XXI wieku. Odwołaj się do analizy wybranych dzieł.
38. Przedstaw różne ujęcia motywu buntu jednostki wobec skostniałych konwenansów obyczajowych lub struktur społecznych. Rozwiń temat, przywołując przykłady literackie.
39. Zanalizuj i zinterpretuj motyw gór w twórczości wybranych pisarzy polskich.
40. Samotność i jej wpływ na człowieka. Zanalizuj problem, odwołując się do doświadczeń wybranych bohaterów literackich.
41. Różne oblicza wielkich romansów literackich. Omów na przykładach.
42. Podróż jako symbol poszukiwania celu życia. Omów temat na wybranych przykładach.
43. Różne wizerunku Żydów w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
44. Trudna sztuka dokonywania wyborów. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.
45. Zjawy, duchy, upiory – omawiając temat na dowolnie wybranych przykładach wyjaśnij funkcje postaci fantastycznych w literaturze.
46. Rola i znaczenie duchów lub zjaw w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach utworów z różnych epok.
47. Znaczenie pracy w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich.
48. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
49. Historia jako główny motyw i kontekst dzieła literackiego. Dokonaj analizy wybranych utworów XIX i XX wieku.
50. Dojrzewanie – czas przeklęty czy błogosławiony? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów utworów literackich różnych epok.
51. Motyw nienawiści w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat na wybranych przykładach.
52. Na wybranych przykładach omów zjawisko przenikania się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.
53. Piekło i raj. Zanalizuj i porównaj różne wyobrażenia piekła i raju w literaturze i malarstwie, uwzględniając ich związek ze światopoglądem epoki.
54. Różne ujęcia wizerunku kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
55. Młodość jako temat literatury i malarstwa. Przedstaw jego realizacje w dziełach wybranych twórców.
56. Motyw tańca w literaturze. Wskaż funkcje motywu w wybranych dziełach.
57. Jak bawili się bohaterowie różnych epok? Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie.
58. Praca jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
59. Choroba jako odpowiedź organizmu na dylematy życia. Na wybranych przykładach przedstaw różne realizacje motywu.
60. Na dowolnie wybranych przykładach przedstaw literackie ujęcie problemu emancypacji kobiet.
61. Tęsknota za życiem rodzinnym jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
62. Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.
63. Zaprezentuj obraz wsi i miasta w literaturze XIX wieku.
64. Różne wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Porównaj je, odwołując się do wybranych dzieł.
65. Poeci o kobietach. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych tekstów z różnych epok.
66. Na wybranych przykładach z prasy omów cechy stylu publicystycznego.
67. Gniazda ojczyste – Czarnolas, Soplicowo, Korczyn. Omów temat, odwołując się do odpowiednich utworów.
68. Topos miłości w literaturze XIX i XX wieku. Omów jego rolę w wybranych utworach.
69. Motyw rycerza i rycerskiej walki w utworach różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
70. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.
71. Źródła przemiany wewnętrznej bohatera literackiego. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej.
72. Legendarna przeszłość narodu polskiego w malarstwie i literaturze XIX i XX wieku. Omów wybrane motywy na przykładach.
73. Próby przezwyciężania poczucia bezsensu życia. Określ ich charakter, analizując wybrane utwory Leopolda Staffa z okresu Młodej Polski.
74. Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji? Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich.
75. „Przeżyłem, więc jestem”. Opisz życie więźniów w obozach koncentracyjnych na podstawie literatury faktu i wspomnień ofiar.
76. Poszukiwanie sensu życia w cierpieniu – od Hioba do bohaterów literatury współczesnej.
77. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów.
78. Przedstaw motyw ziemiańskiego dworu w literaturze polskiej. Soplicowo, Korczyn, Nawłoć, Bolimowo – lustrem rzeczywistości czy jej krzywym zwierciadłem?
79. Na wybranych przykładach z literatury omów różne sposoby prezentacji miłości między kobietą i mężczyzną.
80. Echa powstań narodowych w literaturze.
81. Literackie historie miłości. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
82. Przedstaw literackie kreacje bohaterów dotkniętych szaleństwem. Omów je na wybranych przykładach.
83. Zjawy, widma, upiory – (za) świat duchów w literaturze polskiej. Sposoby występowania i funkcje na przykładach wybranych utworów.
84. Portret kobiety w literaturze i malarstwie różnych epok. Przedstaw i omów na wybranych przykładach.
85. Topos arkadii i jego funkcje w różnych epokach. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
86. Różne modele szczęścia. Przedstaw swoje refleksje na ten temat.
87. Różne ujęcia motywu wsi. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów lirycznych i prozatorskich.
88. Motyw hitlerowskich obozów zagłady i sowieckich obozów pracy. Przedstaw problem, odwołując się do przykładów literackich i filmowych.
89. Od tańca śmierci po tango w ujęciu Mrożka. Obraz tańca w kulturze. Omów na wybranych przykładach.
90. Rola muzyki w utworach literackich i filmowych. Scharakteryzuj, analizując wybrane dzieła.
91. Motyw Arkadii i jego funkcje. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie.
92. Czy adaptacja filmowa zabija dzieło literackie? Omów problem na wybranym przykładzie, porównując film z jego pierwowzorem literackim.
93. Dokonaj charakterystyki portretu emigranta w literaturze polskiej na podstawie wybranych tekstów z różnych epok.
94. Zbrodniarz ofiarą własnej zbrodni. Przedstaw zagadnienie na podstawie utworów literackich różnych epok.
95. Na wybranych przykładach przedstaw motywy katastroficzne i ich funkcje w literaturze.
96. Odwaga i tchórzostwo. Odwołując się do literatury, scharakteryzuj skrajne postawy bohaterów. Przedstaw konsekwencje przyjęcia prezentowanych postaw.
97. Przedstaw sposoby ukazywania kobiet w literaturze.
98. Rola książki w życiu bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
99. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj.
100. Szaleńcy w literaturze i filmie. Analizując wybrane przykłady, porównaj literacki i filmowy obraz świata obłąkanych.
101. Sposoby wykorzystywania motywu wsi w literaturze i malarstwie różnych epok. Zinterpretuj różnorodność obrazowania.
102. Chłop i pan w literaturze polskiej wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
103. Bohaterowie naznaczeni piętnem Prometeusza.
104. Echa prometejskiego buntu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
105. Motyw winy i kary w literaturze. Rozwiń temat, analizując utwory z wybranej epoki.
106. Miłość fatalna, sentymentalna, spełniona. Porównaj literackie obrazy miłości, odnosząc się do kontekstu epoki.
107. Podłość, chciwość, egoizm, okrucieństwo – ciemne strony ludzkiej natury. Omów zagadnienie na wybranych dziełach literackich.
108. Zjawy, duchy i potwory inspiracją dla twórców dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach.
109. Samotność i różne jej postaci. Omów temat na dowolnie wybranych utworach.
110. Symbolika tańca. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
111. Przedstaw literackie wizje samotności. Scharakteryzuj samotnych bohaterów literatury dwu wybranych epok (Młoda Polska i Romantyzm).
112. Człowiek wobec śmierci. Zaprezentuj problem w oparciu o wybrane utwory z różnych epok literackich.
113. Ojciec jako częsty motyw literacki. Przedstaw różnorodne ujęcia tego tematu na podstawie wybranych utworów.
114. Przedstaw związki twórczości Jana Kochanowskiego z antykiem w wybranych utworach literackich.
115. Obraz wsi a topos Arkadii w literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranych utworów.
116. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory.
117. Literackie utopie wyrazem marzeń człowieka o idealnym systemie życia społecznego. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
118. Różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.
119. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując utwory z różnych epok.
120. Pragmatycy i idealiści na kartach literatury. Przedstaw i oceń życiowe postawy wybranych bohaterów literackich.
121. Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do literatury opisującej mechanizmy totalitaryzmu.
122. „Ku pokrzepieniu serc”. Odwołując się do dzieł literackich i malarskich, wyjaśnij jak ową ideę realizowała polska sztuka XIX wieku.
123. Najsłynniejsze pary kochanków. Omów ich kreacje na podstawie wybranych tekstów literackich i w filmie.
124. Obecność duchów i ich rola w utworach literackich różnych epok. Zanalizuj temat, odwołując się do przykładów literatury polskiej i obcej.
125. Motyw podróży w literaturze różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
126. Tragedie osobiste twórców, inspiracją ich dzieł. Odwołaj się do biografii i utworów wybranych postaci.
127. Obraz pielgrzyma i tułacza w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
128. Motyw rycerza i rycerskiej walki. Przedstaw ujecie poważne i parodystyczne.
129. Różne sposoby obrazowania wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory.
130. Czego boi się człowiek? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane przez Ciebie utwory literatury XX wieku.
131. Różne oblicza odwagi bohaterów literackich. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
132. Rola mediów w rozwoju kultury. Omów na wybranych przykładach.
133. Rozstanie kochanków. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
134. Najsłynniejsze pary miłosne w literaturze i filmie. Omów ich kreacje na podstawie wybranych literackich i filmowych.
135. Temat powstań narodowych w literaturze polskiej. Zaprezentuj różne sposoby jego przedstawienia w wybranych utworach literackich.
136. Goście z zaświatów w literaturze. Zbadaj, jaką funkcję pełnią w wybranych utworach literackich.
137. Motyw miłości w romantyzmie. Przedstaw, interpretując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.
138. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacjach trudnych wyborów moralnych. Oceń ich wybór, odwołując się do wybranych utworów literackich.
139. Obraz cierpiącej matki w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
140. Symbolika grobów i mogił. Zaprezentuj motyw na podstawie wybranych utworów.
141. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów, analizując wybrane przykłady.
142. Słynni kochankowie w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
143. Aleksander Fredro - polski Molier. Przedstaw najpiękniejsze komedie pisarza.
144. Motyw wędrówki, podróży i jego artystyczne realizacje. Zinterpretuj temat, omawiając sens dosłownych i metaforycznych wędrówek w wybranych przykładach literackich z różnych epok.
145. „My i wy, starzy i młodzi, rodzice i dzieci”. Przedstaw różne sposoby ujęcia konfliktu pokoleń.
146. Ukaż różne sposoby ujęcia toposu miłości rodzicielskiej na wybranych przykładach.
147. Rola pieniądza w życiu bohaterów literackich.
148. Lagier i łagier – dwie przestrzenie śmierci. Scharakteryzuj tematykę obozową na wybranych przykładach literackich.
149. Motyw choroby w literaturze.
150. Portret mieszczanina – sposoby jego kreacji i funkcje w literaturze polskiej i powszechnej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych dzieł.
151. Miłość jako inspiracja twórcza – omów na przykładach.
152. Wizerunek błazna w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj sposoby przedstawiania w tekstach kultury różnych epok.
153. Różne kreacje kobiety w literaturze XX wieku. Odwołaj się do dowolnie wybranych postaci literackich.
154. Przedstaw motyw kariery na przykładzie wybranych utworów różnych epok.
155. Maska, gest, poza – bohater literacki, który próbuje ukryć swoją tożsamość.
156. Różne portrety matki. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
157. Obraz Boga w literaturze i sztukach plastycznych. Omów różnorodne sposoby prezentacji postaci, odwołując się do wybranych dzieł.
158. Topos miłości rodzicielskiej. Omów różne jego realizacje w wybranych utworach.
159. Zanalizuj i porównaj motyw wsi na przykładzie wybranych dzieł.
160. Bohater - buntownik. Przedstaw jego wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu.
161. Rola podróży w biografii bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
162. Czy człowiek ma prawo żyć w swoim własnym świecie? Szaleńcy, dziwacy, indywidualiści w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
163. Miłość i śmierć. Przeanalizuj i zinterpretuj różne ujęcia motywu na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
164. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
165. Miłość zmysłowa i duchowa w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych utworów.
166. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw motyw kary jako konsekwencji zbrodni.
167. Źródła i konsekwencje zbrodni bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
168. Literackie kreacje par małżeńskich. Omów na wybranych przykładach.
169. Tęsknota za życiem rodzinnym jako temat literacki.
170. Na podstawie analizy wybranych nowel przedstaw symboliczne znaczenie przedmiotów.
171. Anatomia władzy – jak ją zdobyć, jak sprawować, czego się wystrzegać? Co na ten temat mówi literatura? Omów temat, przywołując celowo dobrane utwory różnych epok.
172. Dedal, Ikar, Prometeusz, Syzyf, czyli koncepcja postaw wobec życia. Rozwiń temat, dokonując analizy wybranych przykładów literackich.
173. Literackie pary kochanków w ujęciu Szekspira („Romeo i Julia”), Karpińskiego („Laura i Filon”), Petrarki („Sonety do Laury”), Segala („Love story”). Omów najciekawsze ujęcia.
174. Upiory, zjawy, potwory. Zaprezentuj najciekawsze egzemplifikacje w różnych dziedzinach sztuki i przeanalizuj ich funkcje.
175. Wielkie wydarzenia historii Polski zapisane w różnych formach literackich. Omów na wybranych przykładach.
176. Problemy młodych i ich odzwierciedlenie w tekstach współczesnych utworów muzycznych. Omów na wybranych przykładach.
177. Dokonaj analizy wybranych kreacji kobiet na przykładzie utworów literackich.
178. Biblia jako źródło cywilizacji i kultury europejskiej. Omów na wybranych przykładach.
179. Drzewo w literaturze polskiej. Jaką funkcję pełni w wybranych tekstach poetyckich i prozatorskich?
180. Początek i koniec – przedstaw różne wizje stworzenia świata i jego zagłady , odwołując się do wybranych utworów literackich.
181. Na wybranych przykładach tekstów XIX i XX wieku, rozważ, jak młodość determinuje życie bohaterów literackich.
182. Wizerunek Żydów polskich na kartach literatury. Omów temat, odwołując się do tekstów różnych epok.
183. Porównaj przedstawienie wizerunku śmierci w różnych epokach.
184. Polska pieśń narodowa. Omów jej odmiany, funkcje i związki z dziejami nardu.
185. Arkadia i "boląca rzeczywistość" - dwa różne sposoby kreowania obrazu wsi polskiej. Odwołaj się do stosownych przykładów.
186. Motyw rodziny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
187. Omów różne sposoby kreowania bohatera dziecięcego w literaturze.
188. Motyw dandysa i dekadenta w literaturze. Omów problem na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów.
189. Powstania narodowe w literaturze i sztuce.
190. Anioły i demony. Przedstaw najciekawsze portrety kobiet na wybranych przykładach literackich.
191. Portret mężczyzny w tekstach kultury i literatury. Omów sposoby kreowania i funkcje na wybranych przykładach dowolnej epoki (romantyzm).
192. Bunt i pokora wobec Boga. Przedstaw ich rolę i konsekwencje dla ludzkiego istnienia w wybranych utworach literackich.
193. Przedstaw różne wizerunki Rosjan w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów.
194. Człowiek walczący ze złem – ukaż problem, analizując wybrane postaci literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
195. Motyw brzydoty w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
196. Motyw pielgrzyma w literaturze. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania w wybranych utworach.
197. Motywy historyczne w powieściach Henryka Sienkiewicza.
198. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania i funkcje postaci rycerza w literaturze i sztuce.
199. Poeci i poetki o kobietach. Porównaj sposoby prezentacji kobiety w literaturze.
200. Motyw ogrodu w literaturze. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane utwory pochodzące z różnych epok literackich.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
mirek1968
PostWysłany: Czw Mar 19, 2009 14:55  Odpowiedz z cytatemDołączył: 19 Mar 2009
Posty: 1

potrzebuje temat nr 1 1) Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie na podstawie literatury, filmu i serialu telewizyjnego
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
fafalek7
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 14:12  Odpowiedz z cytatemDołączył: 22 Mar 2009
Posty: 2

nigdzie nie moge znalezc literatury podmiotu i przedmiotu tematu praca jako temat literacki bądz motyw pracy na wybranych przykładach proszę o pomoc mój adres e-mail : fafalek7@op.pl
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
fafalek7
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 14:12  Odpowiedz z cytatemDołączył: 22 Mar 2009
Posty: 2

nigdzie nie moge znalezc literatury podmiotu i przedmiotu tematu praca jako temat literacki bądz motyw pracy na wybranych przykładach proszę o pomoc mój adres e-mail : fafalek7@op.pl
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
skalpel
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 18:43  Odpowiedz z cytatemDołączył: 31 Sty 2007
Posty: 3

Witam, mam do sprzedania prezentację maturalną na temat:


"Literackie obrazy Powstania Warszawskiego. Przedstaw temat analizując wybrane utwory."Praca sprawdzana przez polonistę, na egzaminie uzyskała wynik 19/20 pkt (95%). Zawiera oryginalne przykłady, wybiegające poza program liceum. Do tzw. tekstu głównego dołączam bibliografię, ramowy plan wypowiedzi oraz mapę cytatów. GG: 2005148 e-mail: skalpel1916@tlen.pl
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
rosjaa
PostWysłany: Pon Kwi 27, 2009 12:11  Odpowiedz z cytatemDołączył: 27 Kwi 2009
Posty: 4

witam.
mam do sprzedania dwie kompletne prezentacje maturalne o temacie "portret matki w literaturze. omów temat wykorzystujac wybrane przykłady". cena do uzgodnienia:) gg:6505630; kulis151@wp.pl
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
gwzeef
PostWysłany: Pon Mar 01, 2010 21:46  Odpowiedz z cytatemDołączył: 01 Mar 2010
Posty: 1

Sprzedam ustną prezentację maturalną.
Pracę napisałem w roku 2008/09, otrzymałem za nią 20pkt.

Tematem pracy jest:
Motyw rycerza w literaturze różnych epok – przedstaw i porównaj różnorodne kreacje
pasuje także do tematu ”Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z różnych epok- serio i parodystycznie. Dokonaj analizy wybranych utworów”.

Prezentacja oparta na utworach:
Pieśń o Rolandzie
Dzieje Tristana i Izoldy
Konrad Wallenrod
Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy

Praca napisana łatwym do zapamiętania językiem, na podstawie Biblioteczki Opracowań, innych książek oraz artykułów z internetu.

Cena 40 zł za prezentacje, konspekt oraz szczegółową bibliografię (strony, rozdziały).
Dodatkowo dorzucam szczegółowe streszczenia oraz zestaw pytań, których można się spodziewać od komisji.

Chętnym wysyłam próbkę pracy (kontakt u dołu).

Wpłata na konto mBank lub PKO BP.
Jeśli jestem przy komputerze to wysyłam pracę w ciągu kilku minut po zaksięgowaniu wpłaty lub po otrzymaniu skanu z dowodem wpłaty/zrzutu ekranu.

Kontakt: gwzeef@gmail.com
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
żaneta
PostWysłany: Wto Lut 04, 2014 22:50  Odpowiedz z cytatemDołączył: 26 Mar 2006
Posty: 4

[quote="żaneta"]ja mam tematl z góry dziękuje[/quote]
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Numer GG WP Kontakt
żaneta
PostWysłany: Wto Lut 04, 2014 22:51  Odpowiedz z cytatemDołączył: 26 Mar 2006
Posty: 4

Smile
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Numer GG WP Kontakt
żaneta
PostWysłany: Wto Lut 04, 2014 22:55  Odpowiedz z cytatemDołączył: 26 Mar 2006
Posty: 4

[quote="żaneta"].pl z góry dziękuje[/quote]
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Numer GG WP Kontakt
Wyświetl posty z ostatnich:   
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)

Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Strona 32 z 32
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
Forum Centrum Kształcenia Akademickiego Strona Główna -> Matura

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu


 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietachNoseBleed v1.00 ~ mikelothar.com


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
svingery erotika porno